Specifieke aandachtspunten van onderneming in de horeca

Als het gaat om ondernemen, dan is de voedingsmiddelen- en drankenindustrie een heel eigen unieke bedrijvigheid op zich. In Nederland wordt deze branche vaak de horeca genoemd, wat een afkorting voor hotel, restaurant en café is. Het zijn dus veelal die zaken waar je iets kunt eten of drinken, of overnachten. 

De flink variërende werkzaamheden

De werkzaamheden in deze branche kan variëren van het verpakken tot het bereiden, vervoeren en serveren van voedsel of dranken. Of alles wat bij het runnen van een hotel of vergelijkbaar verblijf verband houdt. Zo’n horecabedrijf krijgt ook met een lading aan overheidsregels te maken. Van regels voor een optimale hygiëne en een sublieme brandveiligheid tot het afspelen van muziek. Daarnaast moeten er ook de juiste vergunningen overlegd kunnen worden.

De correcte verwerking van levensmiddelen

Om ervoor te zorgen dat alle aangeboden levensmiddelen veilig voor hun klanten zijn, moet men zich in het register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inschrijven. De NVWA houdt er immers controle op of deze levensmiddelen wel volgens de opgelegde regels geproduceerd, verwerkt en verkocht worden.

Plus als er eten en drinken bereid wordt, dan moet er volgens de HACCP normen gewerkt worden. Dit is een specifieke hygiënecode die per branche of zelfs per bedrijf anders kan zijn. Door aan dit kwaliteitssysteem te voldoen wordt de juiste hygiëne bij het verwerken, opslaan en distribueren van levensmiddelen toegepast en geregistreerd.

De speciale personeels-vereisten

En dan zijn we er nog niet met alle voorschriften en regels, want als er personeel in dienst wordt genomen, moet men over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikken. Het personeel moet bijvoorbeeld minimaal 16 jaar zijn om sterke drank te mogen verkopen. En er moet altijd een leidinggevende van minimaal 21 jaar in de zaak aanwezig zijn, die ook nog eens in het bezit van een SVH Diploma Sociale Hygiëne of verklaring vakbekwaamheid moet zijn.

De unieke boekhouding

De boekhouding voor een horecaonderneming ziet er evenzo heel anders uit dan die van een ander doorsnee bedrijf. In de administratie ervan bevinden zich per slot van rekening een aantal specifieke aandachtspunten voor de horecasector. Je moet hierbij onder meer denken aan: de verwerking van contant geld en fooien, de specifieke kassasoftware, CAO’s, de inkoop van soms unieke voedingsmiddelen plus de vaak heel variabele uren van de medewerkers.

Als horecaondernemer wil je dan ook zeker een gespecialiseerde boekhouder voor de horeca aantrekken die al deze unieke zorgpunten van een horeca onderneming begrijpt.

De uitzonderlijke milieubeheer regels

Maar let op: er is nog veel meer om als horecabedrijf rekening mee te houden! We hadden al vermeld dat muziek draaien niet zomaar mag, want je moet daar namelijk toestemming voor vragen. Dit kan geregeld worden door bij de Buma/Stemra of Sena een licentie aan te vragen en daarvoor een vergoeding te betalen.

Horecabedrijven hebben bovendien, op grond van de Wet milieubeheer, met geluidseisen te maken. En naast de milieuregels op het gebied van geluid, moet je tevens de regels met betrekking tot energie en afvalstoffen opvolgen. Het is gelukkig niet altijd nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Verder zijn er uiteraard nog de toegestane openings- en sluitingstijden, die per gemeente kunnen verschillen.

De bijzondere toekomst van de horecabranche

De horecasector is zoals je hierboven kunt lezen een heel bijzondere branche als het om ondernemen gaat. En ondanks dat deze door de corona pandemie plotseling tot stilstand kwam, zijn er voldoende ondernemers die door zichzelf opnieuw uit te vinden voldoende kansen voor een horecazaak in een post-corona tijdperk zien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *